TEDOM MICRO

Kompaktne mašine sa visokom efikasnošću

Instalacija ili zamena tehnologija u tehničkim prostorijama zgrada često predstavlja problem, posebno zbog ograničene pristupačnosti.

Prilikom projektovanja Micro CHP jedinica, uzeli smo u obzir ove prepreke. Njihova kompaktna konstrukcija odgovara praktično svuda.

Zahvaljujući tome, njihova montaža je brza i ne zahteva značajne dodatne troškove. Čak i naknadno održavanje jedinica ne zahteva puno prostora.

Tipične karakteristike MICRO CHP jedinica

Examples of MICRO CHP units Application

Hoteli i pansioni

Hoteli i pansioni su tipična mesta koja imaju koristi od korišćenja kogeneracije. To su objekti koji koriste električnu i toplotnu energiju prvenstveno za svoje potrebe. Istovremeno, kogeneracione jedinice mogu ovde da služe i kao hitni izvori električne energije.

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Gas sa sadržajem metana se oslobađa iz mulja u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda. Može se koristiti kao gorivo za CHP jedinice. Manja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koriste Micro CHP jedinice za proizvodnju električne energije koja se može isporučiti postrojenju za prečišćavanje i prodati mreži.

Bolnice

Bolnice su česta mesta gde se mogu koristiti CHP jedinice. Potreba za kontinuiranim snabdevanjem ovih objekata električnom i toplotnom energijom je direktan preduslov za korišćenje kogeneracije. U zavisnosti od veličine kompleksa, CHP jedinice veće snage mogu se koristiti u bolnicama.