Mapa pokrivenosti Srbije


Ovo je mesto gde smo mi sada, a ovo je grad gde je naša pokrivenost.

Mapa Pokrivenosti

  • Pokrivamo 30km grada.
  • Koristimo najbolju tehnologiju
  • Naš centar je u Lapovu
  • Sve informacije su na našem cloud-u
  • Baza data centra je u Lapovu

Mapa pokrivenosti


Ovo je naš plan za budućnost i vrlo brzo ćemo ga ostvariti..
  • Pokrivanje 30km preko grada
  • Da uvek koristimo najbolju tehnologiju
  • Da naš centar u Lapovu bude još bolji
  • Da sve informacije koje su na našem cloud-u budu još veće i bezbednije
  • Baza data centra u Lapovu bude još veća i jača