TEDOM CENTO

Uvek se prilagođava vašim potrebama

Cento CHP jedinice se mogu naći u energetski zahtevnim zgradama kao što su bolnice, škole, hoteli, vodeni parkovi ili konferencijski centri. Pametna konstrukcija, varijabilni dizajn i širok opseg izlaza – ove karakteristike nam omogućavaju da instaliramo naše jedinice gde god je to potrebno.

Tipične karakteristike CENTO CHP jedinica

Primeri CENTO CHP jedinica Primena

Bazeni i vodeni parkovi

Bazeni i vodeni parkovi su kompleksi sa velikom potrebom za toplotom, posebno za zagrevanje bazenske vode. U isto vreme, oni su idealno mesto za korišćenje CHP jedinica koje zahvaljujući kombinovanoj proizvodnji električne i toplotne energije pomažu u smanjenju energetskih potreba ovih jedinjenja.

Biogas stanice

Proizvodnja električne energije iz biogasa fermentacijom poljoprivrednog životinjskog i biljnog otpada je veoma popularna poslednjih godina. TEDOM CHP jedinice rade u stotinama biogas stanica u velikom broju zemalja širom sveta.

Industrijski objekti

Industrijski objekti često koriste CHP jedinice za sopstvenu potrošnju električne energije i toplote. U ovim primenama, kogeneracija je veoma fleksibilan izvor energije koji pomaže u smanjenju troškova za različite oblike potrebne energije.